Ajattelun iloa lasten filoleirillä!

filo-kesa%cc%88leiri-kollaasi142822

Filo – filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry järjestää syyslomalla 2016 päiväleirin koululaisille Helsingin keskustassa. Leirin ohjelma perustuu Filosofiaa lapsille -menetelmään. Tavoitteena on ajattelun ja oivallusten ilon jakaminen ja lasten oman kriittisen ajattelun tukeminen. Leirillä harjoitellaan erilaisia ajattelun taitoja: kysymysten muodostamista, perustelujen esittämistä ja argumentointia, asioiden yhdistelyä ja vertailua. Jokaisella leiripäivällä on oma filosofinen teema, jota käsitellään osallistujien muodostamien kysymysten kautta. Keskustelujen lisäksi teemaa käsitellään itse tekemällä, taiteen keinoin. Leirillä tärkeässä osassa ovat tietenkin myös kaverit ja yhteiset leikit sisällä ja sään salliessa myös ulkona.

Leiri pidetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa Albertinkadulla vastapäätä Aleksanterin teatteria. Filosofialeiri on suunnattu 2007-2009 syntyneille lapsille.

Filoleiri 17.10.-21.10.2016

Viiden päivän leirin hinta on 100€ / osallistuja.
Ilmoittautumiset 9.10.2016 mennessä osoitteeseen filo.hallitus@gmail.com
Lisätietoja leiristä samasta osoitteesta ja Ilmari Hirvoselta 050 3692735

Leiripäivän ohjelma pääpiirteissään:
8.30 – 9.00     Joustava saapuminen leirille ja vapaata leikkiä
9.00    Ajattelun taitoja harjoittavia leikkejä
10.00    Päivän teeman esittely, kysymysten muodostamista ja aiheen käsittelyä
12.00    Lounas
12.30    Ulkoleikkejä puistossa
13.30    Siirtyminen takaisin Kriittisen korkeakoulun tiloihin
14.00    Päivän aiheen käsittelyä taiteen keinoin itse tekemällä
15.30    Välipala
16.00    Päivän aiheen yhteenveto
16.30    Kotiinlähtö

Leirillä on kaksi aikuista ohjaajaa. Ohjaajina tomivat Filon aktiivit, vastuuohjaajana filosofian maisteriopiskelija, opettajan pedagogiset opinnot suorittanut Minna-Kerttu Vienola, joka on ohjannut aikaisemmin lasten filosofiaryhmiä. Ilmoittautumiset: filo.hallitus@gmail.com
Lisätietoja Filosta ja Filosofiaa lapsille -toiminnasta www.filory.fi

Tervetuloa mukaan pohtimaan yhdessä!

Filoa elämään yhdessä ajatellen

Monet saattavat liittää filosofian arjesta irrotettuihin vaikeisiin pohdintoihin, antiikin aikaisiin teorioihin, yliopistotutkimukseen tai ainoastaan historiassa muotoiltujen oppirakennelmien kriittiseen tarkasteluun. Filosofian voi kuitenkin ymmärtää toisinkin.

Me Filossa ajattelemme, että filosofoiminen on ihmiselle ominaista aivan lapsesta saakka, ja että filosofiset kysymykset ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Pohtiessamme esimerkiksi, mikä on oikeudenmukaista tietyssä tilanteessa tai mitä tarkoitamme ystävyydellä ja rakkaudella, olemme filosofisten kysymysten äärellä.

Pääosin keskusteluissa esille tulevat teemat ovatkin kokemusmaailmaamme yhteisesti kuuluvia teemoja, kuten esimerkiksi kauneus/rumuus, arvokkuus/arvottomuus, oikea/väärä, hyvyys/pahuus, vapaus, omistaminen/jakaminen, todellisuus, ihmisen olemus jne.

Filon tavoitteena on tukea eri ikäisiä ihmisiä ajattelussa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Filosofoiminen lisää itsetuntemusta, ymmärrystä muita kohtaan, parantaa oppimista sekä vuorovaikutustaitoja ja edistää luovuutta. Filosofoimalla voimme käsitellä itsellemme tärkeitä teemoja yhdessä muiden kanssa ja jakaa kokemuksiamme ympäröivästä maailmasta ja ihmisenä olemisesta.

Liity yhdistykseen