Tervetuloa sivullemme

Aluksi muutama sana siitä, kuinka me Filossa ajattelemme filosofiasta. Monet saattavat liittää filosofian arjesta irrotettuihin vaikeisiin pohdintoihin, antiikin aikaisiin teorioihin, yliopistotutkimukseen tai ainoastaan historiassa muotoiltujen oppirakennelmien kriittiseen tarkasteluun. Filosofian voi kuitenkin ymmärtää toisinkin.

Me Filossa ajattelemme, että filosofoiminen on ihmiselle ominaista aivan lapsesta saakka, ja että filosofiset kysymykset ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Pohtiessamme esimerkiksi, mikä on oikeudenmukaista tietyssä tilanteessa tai mitä tarkoitamme ystävyydellä ja rakkaudella, olemme filosofisten kysymysten äärellä.

Pääosin keskusteluissa esille tulevat teemat ovatkin kokemusmaailmaamme yhteisesti kuuluvia teemoja, kuten esimerkiksi kauneus/rumuus, arvokkuus/arvottomuus, oikea/väärä, hyvyys/pahuus, vapaus, omistaminen/jakaminen, todellisuus, ihmisen olemus jne.

Filon tavoitteena on tukea eri ikäisiä ihmisiä ajattelussa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Filosofoiminen lisää itsetuntemusta, ymmärrystä muita kohtaan, parantaa oppimista sekä vuorovaikutustaitoja ja edistää luovuutta. Filosofoimalla voimme käsitellä itsellemme tärkeitä teemoja yhdessä muiden kanssa ja jakaa kokemuksiamme ympäröivästä maailmasta ja ihmisenä olemisesta.

Liity yhdistykseen

Kirja julkaistu: Opas ajatteluun – Filosofiaa lasten kanssa

Filo-Opas-Ajatteluun-etukansi-webFilon tuottama opaskirja Opas ajatteluun – Filosofiaa lasten kanssa (2019) on julkaistu tammikuussa 2019. Opas ajatteluun on käytännönläheinen menetelmäopas esimerkiksi opettajille, ja se on tehty vastaamaan tarpeeseen saada käytännössä kokeiltuja työkaluja filosofoinnin ohjaamiseen. Kirja antaa keinoja ajattelun taitojen, vuorovaikutuksen ja monilukutaidon kehittämiseen.

Opas ajatteluun on ilmaiseksi ladattavissa kenelle tahansa filosofoinnista kiinnostuneelle.

Oppaassa esitelty filosofoinnin menetelmä perustuu keskustelupainotteiselle ryhmätyöskentelylle, joka opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia kuuntelemaan, problematisoimaan, muotoilemaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan sekä keskustelemaan niistä rakentavasti. Toisin kuin väittelyharjoituksissa, tässä menetelmässä ei ole voittajia tai häviäjiä, vaan yhteinen tutkailu luo onnistumisen kokemuksia kaikille ryhmänä. Näin ollen opasta voidaan käyttää myös osallisuuden ja vaikuttamisen harjoitteluun. Oppaassa on myös ohjeet työskentelyn arviointiin.

Koska kyseessä on menetelmä, sitä voi soveltaa kaikkeen oppimiseen ja eri oppiaineisiin. Se on myös muokattavissa esimerkiksi keskusteluun virittävän virikkeen osalta niin, että ajattelutaitojen kehittämisestä innostuvat kaiken ikäiset noin viisi- tai kuusivuotiaista senioreihin. Näin ajattelutaitojen harjoittelua voi laajentaa myös koulun oppimisympäristöjen ulkopuolelle.

Kirjassa esitellyt menetelmät tukevat vuorovaikutteisin filosofointitoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Kirjan työryhmään ovat osallistuneet: Ilmari Hirvonen, Akseli Huhtanen, Emilia Lehtinen, Elise Liikala, Aki Saariaho, Sirkku Tahvanainen, Else Turunen ja Minna-Kerttu Vienola. Kirjan on kuvittanut Elise Liikala.

Lataa Opas ajatteluun PDF-muodossa: Opas ajatteluun – Filosofiaa lasten kanssa (pdf)

Tilaa painettu kirja Opinkirjolta: Materiaalitilaukset

Muut Filon tuottamat ilmaiset materiaalit on koottu Materiaalit -sivulle.