Mitä filosofoiminen on?

Filosofia on ympärillämme koko ajan ihmetellessämme maailmaa ympärillämme. Hedelmällisimmillään maailman tarkastelu on yhdessä keskustellen. Mikä tahansa keskustelu ei kuitenkaan ole filosofista.

Filosofisen keskustelun tulisi olla itseään korjaavaa, joka tarkoittaa, että keskustelun edetessä ryhmä korjaa virheitään antamalla tilaa erilaisille näkemyksille. Tarkempaan ajatteluun pyritään tutkailemalla yhteisessä testissä olevien ajatusten paremmuutta huolellisesti, jolloin parhaiten perusteltu väite jää voimaan. Keskustelussa tulisi myös kunnioittaa ryhmän jäseniä. Näiden keskustelua ohjaavien periaatteiden omaksuminen vaatii aikaa, mutta siirtyvät lopulta ryhmän jäsenien tottumuksiksi myös muissa yhteyksissä.

Eri suuntaukset ohjatun filosofisen keskustelun piirissä perustuvat pohjimmiltaan sokraattiseen metodiin. Sokraattinen keskustelija on toisaalta nöyrä tiedostaessaan oman tietämättömyytensä, mutta toisaalta rohkea esittäessään kysymyksiä, jotka kyseenalaistavat toisten näkemyksiä. Sokrateen keskustelut alkoivat usein jonkun keskustelijan omasta mielestään selkeästä näkemyksestä, mutta päätyivätkin lopulta usein hämmennyksen tilaan, jossa asia vaikutti entistä ongelmallisemmalta.

 

Advertisement