Keitä me olemme?

FILO:n toimijoita on tällä hetkellä eri puolilla Suomea. Toistaiseksi toiminta on keskittynyt Oulun ja Helsingin kaupunkeihin, mutta myös esimerkiksi Tampereella toimiva Tuukka Tomperi on hyvin perillä lasten kanssa filosofoinnin kentästä. Alla esiteltyjen lisäksi on syytä mainita Hannu Juuso, joka toimi 1990-luvun alkupuolella pioneerina lähestymistavan rantauttamiseksi Suomeen, ja on edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa.

Riku Välitalo työskentelee Oulun yliopiston normaalikoulussa luokanlehtorina, opettajankouluttajana ja tutkijana. Hänen väitöskirjansa ”Filosofinen luokkahuone” käsittelee filosofian mahdollisuuksia opetuksessa ja kasvatuksessa yleisemminkin. Välitalo ohjaa ja kouluttaa opettajia, opettajaopiskelijoita, kasvatusalan toimijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Else Turunen vetää senioreille filosofiapiiriä joka toinen lauantai Palvelutalo Wilhelmiinassa. Mahdollisuuksien mukaan hän myös ohjaa filosofisia keskusteluja lapsille ja nuorille. Ammatiltaan Turunen on toimittaja ja koulutukseltaan vtm, filosofian praktikko sekä filosofian, elämänkatsomustiedon ja ev.lut. uskonnon aineenopettaja. Lisätietoja täällä


Elise on ohjannut filosofointia Filo ry:n kesäleirillä ja erilaisissa tapahtumissa. Elise on lisäksi järjestänyt taidelähtöistä filosofointia lapsista senioreihin
vuodesta 2014 alkaen.
Elise on koulutukseltaan taiteen maisteri ja Britanniassa toimivan SAPERE-yhdistyksen sertifioima
filosofointiohjaaja. Tällä hetkellä Elise valmistelee Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa
graduaan empatiaan ja jaettuihin tunnetiloihin liittyen. Tarkempaa tietoa täältä.