Toiminta

Filon tavoitteena on mahdollistaa ihmisten kohtaaminen ja ajatusten vaihto mitä erilaisemmissa ympäristöissä, kuten päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotiloissa, tapahtumissa, kahviloissa ja palvelutaloissa. Filosofoimalla yhdessä voimme kehittää ajatteluamme sekä luovuuttamme, lisätä ymmärrystä erilaisia näkökulmia kohtaan ja vahvistaa kykyämme ilmaista itseämme muille.

Filon tavoitteena on myös tulevaisuudessa julkaista filosofointiin liittyviä teoksia sekä aiheeseen liittyvää opetusmateriaalia esimerkiksi kouluille.

Filon toiminta kunnioittaa erilaisia maailmankatsomuksia ja on uskonnollisesti sitoutumatonta. Filon toiminnassa kukin voi yhdessä toisten kanssa etsiä, löytää, kyseenalaistaa ja/tai vahvistaa omille näkökulmilleen perusteita.

Advertisement