Opas ajatteluun

Opas ajatteluun – Filosofiaa lasten kanssa -kirjassa annamme muun muassa opettajille käytännöllisiä välineitä lasten ajattelun taitojen kehittämiseen.

Filo-Opas-Ajatteluun-etukansi-web

Välineenä on Filosofiaa lapsille -menetelmä. Se on keskustelupainotteinen ryhmätyöskentelyn muoto, joka opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia kuuntelemaan, problematisoimaan, muotoilemaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan sekä keskustelemaan niistä rakentavasti. Toisin kuin väittelyharjoituksissa, Filosofiaa lapsille -menetelmässä ei ole voittajia tai häviäjiä, vaan yhteinen tutkailu luo onnistumisen kokemuksia kaikille ryhmänä. Näin ollen opasta voidaan käyttää myös osallisuuden ja vaikuttamisen harjoitteluun. Oppaassa on myös ohjeet arviointiin.

Koska kyseessä on menetelmä, sitä voi soveltaa kaikkeen oppimiseen ja eri oppiaineisiin. Se on myös muokattavissa esimerkiksi keskusteluun virittävän virikkeen osalta niin, että ajattelutaitojen kehittämisestä innostuvat kaiken ikäiset noin viisi- tai kuusivuotiaista senioreihin. Näin ajattelutaitojen harjoittelua voi laajentaa myös koulun oppimisympäristöjen ulkopuolelle.

Oppaan sisältö on Filo ry:n tuottama ja kustantaja on Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Opas julkaistaan alkuvuonna 2019. Julkaisemme silloin sivullamme tiedot kirjan tilaamiseksi Opinkirjon kautta.

Filo mukana taiteiden yössä

Filo järjestää lasten filosofiapajan Helsingin Taiteiden yössä 23.8. yhteistyössä Lasten Runokuun ja Stoan kanssa. Avoimessa non-stop -pajassa lapset pääsevät yhdessä aikuisen kanssa kokeilemaan filosofisia ajatustehtäviä ja leikkejä. Tervetuloa Myllypuron liikuntapuistoon pohdiskelemaan!

Paikka: Myllypuron liikuntapuisto, Pikajuoksijankuja 3.

Aika: torstai 23.8.2018 klo 17-19.

Tapahtuma järjestetään säävarauksella.

Lasten filosofinen päiväleiri 4-8.6.2018!

Tervetuloa mukaan iloitsemaan ajattelusta ja oppimaan oivaltamisesta jo kolmatta kertaa järjestettävällä lasten filoleirillä. Tämän vuoden leirin teema on tiede ja taide. Leirin ohjelma perustuu Filosofiaa lapsille –menetelmään, jonka tavoitteena on ajattelun ja oivallusten jakaminen ja lasten oman kriittisen ajattelun tukeminen. Leirillä yhdessä filosofoinnin lomassa ulkoillaan, työskennellään taiteen avulla ja tehdään teemaan sopivia retkiä lähiympäristöön.

Leiri järjestetään Kriittisen Korkeakoulun tiloissa Albertinkadulla Aleksanterin teatteria vastapäätä ma-pe 8.30-16.30. Leiri on suunnattu 1-3 luokkalaisille lapsille, mutta ikäraja on joustava! Leirin vastuuohjaajana toimii lasten kanssa filosofointiin perehtynyt teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja filosofian ylioppilas Maiju Tarpila. Leirillä on paikalla vähintään kaksi ohjaajaa.

Viiden päivän leirin hinta on 100e/osallistuja. Lisätietoja Filo ry:sta ja Filosofiaa lapsille toiminnasta www.filory.fi. Leiristä lisätietoja sähköpostitse filo.hallitus@gmail.com tai puhelimitse Maiju Tarpila: 0405832724. Sitoivat ilmoittautumiset leirille 1.5.2018 mennessä sähköpostiin.

 

Filoa elämään yhdessä ajatellen

Monet saattavat liittää filosofian arjesta irrotettuihin vaikeisiin pohdintoihin, antiikin aikaisiin teorioihin, yliopistotutkimukseen tai ainoastaan historiassa muotoiltujen oppirakennelmien kriittiseen tarkasteluun. Filosofian voi kuitenkin ymmärtää toisinkin.

Me Filossa ajattelemme, että filosofoiminen on ihmiselle ominaista aivan lapsesta saakka, ja että filosofiset kysymykset ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Pohtiessamme esimerkiksi, mikä on oikeudenmukaista tietyssä tilanteessa tai mitä tarkoitamme ystävyydellä ja rakkaudella, olemme filosofisten kysymysten äärellä.

Pääosin keskusteluissa esille tulevat teemat ovatkin kokemusmaailmaamme yhteisesti kuuluvia teemoja, kuten esimerkiksi kauneus/rumuus, arvokkuus/arvottomuus, oikea/väärä, hyvyys/pahuus, vapaus, omistaminen/jakaminen, todellisuus, ihmisen olemus jne.

Filon tavoitteena on tukea eri ikäisiä ihmisiä ajattelussa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Filosofoiminen lisää itsetuntemusta, ymmärrystä muita kohtaan, parantaa oppimista sekä vuorovaikutustaitoja ja edistää luovuutta. Filosofoimalla voimme käsitellä itsellemme tärkeitä teemoja yhdessä muiden kanssa ja jakaa kokemuksiamme ympäröivästä maailmasta ja ihmisenä olemisesta.

Liity yhdistykseen