HYVÄÄ​ ​KANSAINVÄLISTÄ​ ​FILOSOFIAN​ ​PÄIVÄÄ!

Filosofian päivän innoittamana Filo on koonnut muutamia ehdotuksia kaikkien filosofian ystävien ajankuluksi.

 

1.​ ​Käytä​ ​päivän​ ​aikana​ ​jotain​ ​(tai​ ​kaikkia!)​ ​näistä​ ​kuuluisista​ ​lainauksista​ ​lauseessa:
a) “Elämän oppaana ei toimi järki vaan tottumus.” (David Hume)
b) “Kaupungit ovat ihmiskunnan viemäri”. (Jean-Jacques Rousseau)
c) “Velvollisuuden majesteetilla ei ole mitään tekemistä elämästä nauttimisen kanssa.”
(Immanuel Kant)
d) “Ihminen on tuomittu vapauteen.” (Jean-Paul Sartre)
e) “Historia opettaa meille sen, että me emme opi historiasta koskaan mitään.” (G.W.F. Hegel)
f) ”Anteeksianto on avain toimintaan ja vapauteen.” (Hannah Arendt)

2.​ ​Haasta​ ​joku​ ​tuttu​ ​tai​ ​tuntematon​ ​keskustelemaan​ ​kanssasi​ ​totuudesta,
oikeudenmukaisuudesta​ ​tai​ ​hyvästä​ ​elämästä.

3.​ ​Kokoa​ ​oma​ ​runosi​ ​käyttämällä​ ​vähintään​ ​yhtä​ ​ja​ ​enintään​ ​neljää​ ​sanaa​ ​kustakin​ ​filosofisesta
lainauksesta:
“Filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen”.
(Karl Marx)
“Mitä pitemmälle pääsemme abstraktissa ajattelussa, sitä vähemmän olemme olemassa.” (Sören
Kierkegaard)
“Mitä tehdään rakkaudesta, se tapahtuu aina hyvän ja pahan tuolla puolen.” (Friedrich Nietzsche)
“Ensimmäinen vihje, joka kääntää kehityksen täysin uuteen suuntaan, voi olla ns. tyhmä kysymys.”
(Alfred North Whitehead)
“Viisaus merkitsee epäolennaisen ohittamisen taitoa.” (William James)
“Jos haluaa olla vapaa, haluaa vapaiksi myös muut.” (Simone de Beauvoir)
“Kapinoivalle ihmiselle ei viime kädessä ole selitystä. “(Michel Foucault)
“Kun tunnemme syvästi, järkeilemme perusteellisesti.” (Mary Wallstonecraft)

4.​ ​Julkaise​ ​somessa​ ​jokin​ ​kuuluisa​ ​filosofinen​ ​väite.​ ​Katso​ ​mitä​ ​tapahtuu.

5.​ ​Filosofeista​ ​liikkuu​ ​kaikenlaisia​ ​jännittäviä​ ​anekdootteja.​ ​Arvaa​ ​(tai​ ​ota​ ​selvää)​ ​kuka​ ​filosofi
on​ ​kyseessä​ ​seuraavan​ ​kohdalla:
a) Kieltäytyi Nobelin palkinnosta.
b) Halusi päänsä muumioitavaksi kuolemansa jälkeen (ja saikin tahtonsa läpi!).
c) Eli tynnyrissä.
d) Sai opiskeluaikoinaan lempinimen “tyhmä härkä”.
e) Toimi palkkasotilaana.

6.​ ​Tarkkaile​ ​yhden​ ​päivän​ ​ajan​ ​arkisia​ ​valintojasi.​ ​Pohdi​ ​minkälaisia​ ​eettisiä​ ​kysymyksiä​ ​voisi
valinnoistasi​ ​esittää.

Mainokset

Filoa elämään yhdessä ajatellen

Monet saattavat liittää filosofian arjesta irrotettuihin vaikeisiin pohdintoihin, antiikin aikaisiin teorioihin, yliopistotutkimukseen tai ainoastaan historiassa muotoiltujen oppirakennelmien kriittiseen tarkasteluun. Filosofian voi kuitenkin ymmärtää toisinkin.

Me Filossa ajattelemme, että filosofoiminen on ihmiselle ominaista aivan lapsesta saakka, ja että filosofiset kysymykset ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Pohtiessamme esimerkiksi, mikä on oikeudenmukaista tietyssä tilanteessa tai mitä tarkoitamme ystävyydellä ja rakkaudella, olemme filosofisten kysymysten äärellä.

Pääosin keskusteluissa esille tulevat teemat ovatkin kokemusmaailmaamme yhteisesti kuuluvia teemoja, kuten esimerkiksi kauneus/rumuus, arvokkuus/arvottomuus, oikea/väärä, hyvyys/pahuus, vapaus, omistaminen/jakaminen, todellisuus, ihmisen olemus jne.

Filon tavoitteena on tukea eri ikäisiä ihmisiä ajattelussa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Filosofoiminen lisää itsetuntemusta, ymmärrystä muita kohtaan, parantaa oppimista sekä vuorovaikutustaitoja ja edistää luovuutta. Filosofoimalla voimme käsitellä itsellemme tärkeitä teemoja yhdessä muiden kanssa ja jakaa kokemuksiamme ympäröivästä maailmasta ja ihmisenä olemisesta.

Liity yhdistykseen